Krawiectwo Mobilne wspiera Policje

Jako, że obowiązująca nas klauzura tajności już nie obowiązuje, chcemy poinformować, że niedawno dostaliśmy ważne zlecenie od przedstawiciela służb państwowych. Czując ciążącą na nas odpowiedzialność, poprawki zrealizowano w tempie ekspresowym. Mamy nadzieje, że odpowiednio przerobiona koszula mundurowa długo posłuży.